Símenntunargeirinn

Wiki > Símenntunargeirinn

Smelltu á “Edit” flipann hér fyrir ofan til að breyta…
og hálf ósýnilegan “Save” hnapp neðst vinstra megin til að vista

Taktu líka eftir “Discussion” flipanum, þar getum við skipst á skoðunum UM það sem við skrifum hér!

Þessi Wiki er aðferð okkar til að skapa okkur mynd af því sem er að gerast í símenntunargeiranum á Íslandi. Það sem er hérna núna eru leifar frá síðasta námskeiði. Verkefni okkar núna er að bæta um betur:

 • Fylla upp í eyður,
 • gefa textanum betra form og
 • dýpka hann aðeins.

Þú finnur líka lýsingu á verkefninu hér

Hikið ekki við að færa, breyta og eyða. Það er alltaf hægt að spóla til baka. Það má líka setja inn myndir…. reynum að koma þessu aðeins áfram fyrir staðlotuna.

Sjá einnig lista yfir fræðsluaðila

Skrifið hér fyrir neðan:


 

 Hvar læra fullorðnir?

Fullorðnir læra víða í dag og læra allt lífið. Lífið er einn lærdómur, hvort sem sá lærdómur er formlegur, undirbúinn af kennara eða óformlegur, og kemur á óvart af lífinu sjálfur eða er stjórnað af nemandanum sjálfum. Þær stofnanir sem hægt er að nálgast nám á Íslandi í dag skipta tugum og samhengið er ólíkt. Stundum fer námið fram í háskóla, framhaldsskóla, símenntunarstöð, á fræðslunámskeiði stéttarfélags eða jafnvel innan veggja vinnustaðarins. Fullorðnir námsmenn hafa ótölulega mögulega til að stunda nám og bæta við sig námi, ljúka formlegu námi, fara í starfsendurhæfingu eða taka sér námskeið til skemmtunar. Þeir geta einnig lært af jafningjum sínum í svokallaðri jafningjafræðslu. Það færist í aukana að fólk stundi svo kallaða ævimenntun: menntun sem á sér stað alla æfi, formleg eða óformleg. Skoðum nám fullorðna aðeins betur og sjáum hvað kafli 2 í námsbók okkar Learnin gin Adulthood segir:

Iðulega þegar fullorðnir eru spurðir um nám nefna þeir menntun og þjálfun skipulegt af fyrirtæki og vinnustað þeirra, skólum eða öðrum opinberum stofnunum.  Nám er þó miklu meira heldur en skipulagt námskeið inní skólastofu eða formlegur fyrirlestur á vinnustaðnum.

Það má skipta námi fullorðna niður í þrjá hluta: 1) formlegt nám 2) óformlegt nám og 3) formlaust nám.

 • Formlegt nám er í þeirri mynd sem við all flest þekkjum úr skólatíð okkar þ.e skipulagt nám í skólastofum sem gefur af sér einkunnir, gráður eða prófskirteini.
 • Óformlegt nám er hugtak sem notað hefur verið yfir nám sem er skipulegt en á sér ekki stað innan veggja hefðbundis skólastarfs. Þessi tegund náms fer oft á tíðum fram í okkar nánasta umhverfi t.d kirkju eða bókasafn. Getur verið samfélags- og menningartengt. Óformlegt nám getur verið viðbót við formlegt nám.
 • Formlaust nám á við það nám og þekkingu sem við söfnum að okkur í hinu daglega lífi t.d. heima hjá okkur, í vinnunni, matvörubúðinni og frá hinum ýmsu fjölmiðlum. Þetta form náms er lang algengasta form náms hjá fullorðnum.

Það verður ekki komist hjá því að þessar þrjár tegundir skarast saman á tímum.

Formlaust nám skiptist svo í 3 greinar):

 1. Sjálfstýrt nám
 2. Tilfallandi nám
 3. Félagsmótandi nám

Af þessum þremur tegundum er sjálfstýrt nám lang algengast sem og mest rannsakað. Sem dæmi má nefna Trudy sem nýlega hefur greinst með brjóstakrabbamein. Hún tekur þá ákvörðun að afla sér sjálf upplýsinga um meinið, meðferðir og allt mögulegt sem við kemur þessu mikla ferli sem býður hennar. Hún leitar sér upplýsinga úr bókum, fyrirlestrum, vinafólki, af netinu og frá fagaðilum. Þarna er hún að verða sér út um þekkingu með sjálfstýrðu námi.
Nú veðrur  byrjað á að skoða  formlegt nám eða fullorðinsfræðslu á vegum háskóla og framhaldsskóla, þá er farið  í fullorðinsfræðslu á vegum ríkis, sveitarfélags, stéttarfélaga og vinnuveitenda, síðan símenntunarstöðvar og loks fræðslu á meðal ýmissra félagasamtaka og stofnana.

Fullorðinsfræðsla á vegum háskóla og framhaldsskóla

Á  Íslandi eru sjö háskólar, Háskóli Íslands, Háskólinn í Reykjavík, Háskólinn á Bifröst, Háskólinn á Hólum,  Háskólinn á Akureyri, Landbúnaðarháskólinn og  Listaháskólinn og flestir bjóða þeir upp á einhvers konar endur-eða símenntun.

 • Menntastoðir eru undirbúningsnám fyrir háskólabrú Keilis, frumgreinadeildir H.R. og Bifrastar. Námið er fyrir fólk sem er að taka grunnkúrsa í framhaldsskóla og er framhaldsskólum gert að meta námið til eininga. Kenndar eru almennar greinar, íslenska, stærðfræði, enska, danska, námstækni-sjálfstyrking, upplýsingatækni og bókfærsla.
 • Frumgreinadeildir (HÍ, HR, Bifröst). Mikil aukning hefur verið í frumgreinadeildum, þar sem fullorðið fólk fer og sækir sér réttindi til háskólanáms. það er misjafnt hversu lengi fólk þarf að vera í frumgreinadeild, en það veltur á innan hvaða deildar fólk er, lengst tekur raunvísindadeild. Áður en fólk hefur nám við frumgreinadeild, er það  oftast búið að ákveða hvaða nám það ætlar að fara í í framhaldinu.
 • Keilir er fyrir fólk sem ekki hefur lokið framhaldsskóla og er þetta frumgreinadeild og háskólabrú. Eftir að námi í Keili lýkur hefur nemandinn rétt á að sækja nám við HÍ sem og aðra háskóla, þar sem próf frá Keili jafngildir stúdentsprófi.
 • Endurmenntun HÍ  lítur á það sem hlutverk sitt  að efla hæfni og þekkingu fólks í starfi og einkalífi. Þeir líta á endurmenntun sem skilvirkan farveg fyrir miðlun þekkingar   Háskóla Íslands til samfélagsins. Með það að markmiði er unnið með deildum Háskóla Íslands og öðrum samstarfsaðilum. Boðið er upp  á opin námskeið á  mörgum sviðum,  1-2 ára námsbrautir á grunn- og meistarastigi, nám til réttinda í samstarfi við ráðuneyti og stök námskeið á meistarastigi í samstarfi við deildir HÍ.
 • Símenntun Háskólans á Akureyri heldur námskeið sem eru öllum opin en oft með áherslu á sérstaka markhópa.Símenntun Háskólans á Akureyri  leitast við að bjóða upp á alhliða sí- og endurmenntun á háskólastigi með þarfir viðskiptavina og hagkvæmni í rekstri að leiðarljósi.
 •  Opni háskólinn í Háskólanum í Reykjavík aðlagar námskeiðsframboð hverju sinni að áherslum samfélagsins og býður upp á fræðslu og menntun á lykilsviðum HR sem eru tækni, viðskipti og lög. Viðskiptavinir okkar eru sérfræðingar og stjórnendur sem vilja bæta árangur sinn í starfi og efla persónulega færni.

FRAMHALDSSKÓLAR OG IÐNSKÓLAR

Á Íslandi eru 34 mennta,-framhalds,- og iðnskólar. Karlmann sérstaklega hafa verið að nýta sér iðnskóla til þess að fá réttindi við sína starfsgrein eða próf til vinnu sinnar sína, sem dæmi má nefna þá sem starfa við bifreiðar en nú hefur starfsreynsla verið metin og því þurfa ekki allir að fara á samninga til að fá að taka verklega prófið.

FULLORÐINSFRÆÐSLA, SAMVINNUVERKEFNI RÍKIS, SVEITARFÉLAGA, STÉTTARFÉLAGA OG VINUVEITENDA.

Stéttarfélög  taka virkan þátt í margskonar fræðslustarfi með ýmsum, ríki, sveitarfélögum og vinnuveitendum.  Nokkuð algengt er að fram komi í kjarasamningum áherslur um mikilvægi símenntunar en misjafnt er hversu fast er að orði kveðið.  Vinnumarkaðurinn hefur breyst mjög hratt á síðustu áratugum, ekki síst í tegnslum við alþjóða- og tæknivæðingu og við því þarf að bregðast. Símenntun verður meira áberandi í kjarasamningum upp úr síðustu aldamótum. Stundum semja stéttarfélög um greiðslur vinnuveitenda í fræðslusjóða (starfsmennta- og starfsþróunarstjóði) en nokkuð breytilegt er eftir samningum hversu háar þessar greiðslur eru og miðast þær oftast við að efla þá í því starfi sem þeir eru þegar í. Þá er nokkuð algengt er að stéttarfélög semji við vinnuveitendur um að starfsmenn fái launahækkun ef þeir leggja stund á símenntun. Í kjarasamningum getur einnig verið samið um heimilidir til námsleyfa í kjarasamningum, bæði launaðra og ólaunðra. Misjafnt er eftir kjarasamningum hversu ríkur sá réttur er en einnig er algengt að ekki sé um rétt að ræða heldur einungis heimildarákvæði. Auk þessa standa stéttarfélög oft á tíðum fyrir víðtækri fræðslu fyrir sína félagsmenn og má þar nefna; námskeið fyrir trúnaðarmenn, atvinnuleytendur og svo bæði starfstengd og almenn námskeið fyrir hinn almenna félagsmann.

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins er  samstarfsvettvangur ASÍ, SA, BSRB, Sambands íslenskra sveitarfélaga og fjármálaráðuneytis um fullorðins- og starfsmenntun á íslenskum vinnumarkaði í samstarfi við aðrar fræðslustofnanir á vegum aðildarsamtakanna. Markmiðið er að veita starfsmönnum sem ekki hafa lokið prófi frá framhaldsskóla tækifæri til að afla sér menntunar eða bæta stöðu sína á vinnumarkaði. Starfsemin beinist að þeim sem ekki hafa lokið námi úr framhaldsskóla. Sá markhópur er um 33% fólks á vinnumarkaði. Hlutfallið er breytilegt milli ára og landssvæða.

 

Fræðslusetrið Starfsmennt var stofnað árið 2001 til að sinna heildstæðri þjónustu á sviði

 • Félags starfsmanna stjórnarráðsins

starfstengdrar símenntunar og mannauðseflingar fyrir opinberar stofnanir og starfsmenn þeirra.Setrið er þjónustuaðili fræðslumála fyrir félagsmenn þeirra fjölmörgu aðildarfélaga sem að setrinu standa. Það metur þörf fyrir fræðslu hjá  stofnunum og starfshópum, kemur á starfstengdum námskeiðum, stuðlar að því að raungera starfsþróun á vinnustað og veitir stofnunum ráðgjöf.

Fræðslusetrið Starfsmennt er sett á stofn og starfar á grundvelli bókunar í kjarasamningi fjármálaráðherra f.h ríkissjóðs annars vegar og eftirtalinna félaga:

SFR – stéttarfélags í almannaþjónustu
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar
Kjalar – stéttarfélags starfsmanna í almannaþjónustu
Samflots bæjarstarfsmannafélaga
Félags flugmálastarfsmanna ríkisins

Ríkismennt SGS er þróunar-og símenntunarsjóður starfsmanna ríkisins á landsbyggðinni innan aðildarfélaga Starfsgreinasambands Íslands (SGS). Sjóðurinn tók formlega til starfa 1. júní 2005.

Markmið sjóðsins er annars vegar að efla símenntun starfsmanna og hins vegar að auka möguleika stofnana á að þróa starfsvið sitt þannig að það samræmist þeim kröfum sem gerðar eru til stofnana á hverjum tíma.

Sjóðurinn skiptist í tvær deildir og sinnir hlutverki sínu með eftirfarandi hætti:

Þróunar-og stofnanadeild

 • Veitir styrki til fræðsluverkefna hjá þeim stofnunum og vinnuveitendum sem í sjóðinn greiða
 • Veitir styrki til fræðsluverkefna hjá þeim stéttarfélögum sem að sjóðnum standa
 • Fjármagnar þau verkefni sem sjóðsstjórn skipuleggur

Starfs-og símenntunardeild

 • Veitir styrki til einstaklinga, félagsmanna aðildarfélaganna, til þess að þeir geti átt kost á að sækja nám/námskeið með vinnu án verulegs kostnaðar

 Landsmennt er fræðslusjóður Samtaka atvinnulífsins og verkafólks á landsbyggðinni. Aðildarfélögin eru 16 og er þar um að ræða stéttarfélög innan Starfsgreinasambands Íslands.

Helstu verkefni Landsmenntar eru að sinna stuðningsverkefnum og þróunar-og hvatningaraðgerðum í starfsmenntun. Sjóðnum er ætlað að styrkja rekstur námskeiða og stuðla að nýjungum í námsefnisgerð ásamt því að veita einstaklingum, verkalýðsfélögum og fyrirtækjum beina styrki vegna sí-og endurmenntunar.

Starfsafl – starfsmennt Samtaka Atvinnulífsins og Flóabandalagsins – varð til í tengslum við kjarasamninga vorið 2000. Þá var samið um stofnun sérstaks sjóðs sem ætlað er að byggja upp menntun ófaglærðra.  Símenntun starfsmanna er lykill fyrirtækja að betra starfsumhverfi, aukinni framleiðni og styrkir samkeppnisstöðu þeirra. Fyrirtæki innan Samtaka atvinnulífsins geta sótt um styrk til að vinna sérstök starfsmenntaverkefni sem hafa fræðslu að markmiði.

Markmið Starfsafls:

 • Hafa frumkvæði að þróunarverkefnum í starfsmenntun.
 • Leggja áherslu á kynningar-og hvatningarstarf er tengist starfsmenntun. Þannig verði stuðlað að aukinni starfsmenntun í íslensku atvinnulífi fyrir ófaglærða starfsmenn.
 • Kanna þörf atvinnulífsins fyrir starfsmenntun ófaglærðs verkafólks.
 • Leita eftir viðræðum við stjórnvöld um fyrirkomulag fullorðinsfræðslu.

Sveitamennt SGS og LN er starfsmenntunarsjóður starfsmanna sveitarfélaga á landsbyggðinni innan aðildarfélaga Starfsgreinasambands Íslands.

Sveitamennt tók formlega til starfa 1. janúar 2007 og byggir á gr. 13.4.3. um starfsmenntunarsjóð í kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga (LN) og Starfsgreinasambands Íslands (SGS).

Markmið sjóðsins er annars vegar að auka möguleika sveitarfélaga og stofnana þeirra á að þróa starfssvið sitt þannig að það samræmist þeim kröfum sem gerðar eru til þeirra á hverjum tíma og efla starfsmenntun starfsmanna með það fyrir augum að þeir verði færari til að takast á við sífellt fjölbreyttari verkefni.

Sveitamennt skiptist í tvær deildir og sinnir hlutverki sínu með eftirfarandi hætti:

 •  Sveitarfélagadeild sinnir hlutverki sínu með því að veita styrki til fræðsluverkefna á sviði starfsmenntunar sem eru í samræmi við markmið sveitarfélaga sem í sjóðinn greiða; stéttarfélaga sem að sjóðnum standa; eða verkefna sem sjóðstjórn skipuleggur. Auk þess styrkir deildin verkefni sem aðilar semja um í kjarasamningi.
 •  Einstaklingsdeild veitir styrki til einstaklinga, félagsmanna aðildarfélaganna til þess að þeir eigi kost á að sækja nám/námskeið með vinnu án verulegs kostnaðar.

Félagsmenn í aðildarfélögum innan SGS geta sótt námskeið sem Fræðslusetrið Starfsmennt heldur vítt og breitt um landið. Sveitamennt mun skv. samningnum greiða fyrir þátttöku þeirra almennu starfsmanna sveitarfélaga sem heyra undir sjóðinn.

Sjómennt, fræðslusjóður sjómanna Samtök atvinnulífsins (SA), Landssamband íslenskra útvegsmanna(LÍÚ) og Sjómannasamband Íslands (SSÍ) hafa gert með sér samkomulag um starfsmenntun sjómanna.

Aukin hæfni og starfstengd menntun sjómanna eru nauðsynlegir þættir í meiri framleiðni og bættri samkeppnisstöðu útgerða íslenskra fiskiskipa.Markmið Sjómenntar eru að treysta stöðu sjómanna á vinnumarkaði með því að gefa þeim kost á að efla og endurnýja þekkingu sína og gera þá hæfari til að takast á við ný og breytt verkefni

Framvegis miðstöð símenntunar fékk viðurkenningu mennta- og menningarmálaráðuneytisins til að  annast framhaldsfræðslu á grundvelli laga um framhaldsfræðslu frá 2010. Í slíkri viðurkenningu felst staðfesting á því að starfsemi fræðsluaðilans uppfylli almenn skilyrði laga og reglna um framkvæmd framhaldsfræðslu. Viðurkenningin byggir á mati á aðstöðu, skipulags náms og umsjón með því, námskrá og námslýsingar, fjárhagsmálefni og tilvist gæðakerfis með áherslu á nám fullorðinna.

BSRB ásamt aðildarfélögum sínum SLFÍ, SFR og St.Rv eiga 51% hlut í miðstöðinni, en Promennt á 49%.

Nýsköpunarmiðstöðin/Impra vill:

 • Vera málsvari og brautryðjandi nýrra hugmynda á völdum sviðum rannsókna, þróunar og vísinda.
 • Skapa öfluga innviði sem einkennast af einföldum ferlum, þjóna viðskiptavinum og styrkja starfsmenn Nýsköpunarmiðstöðvar.
 • Vera fyrsti valkostur sprotafyrirtækja sem leita stuðningsþjónustu og aðstoða við fjármögnun þeirra.
 • Vera burðarás í fjölþjóðlegu samstarfi rannsókna- og þróunarverkefna sem skapa þátttökuaðilum samkeppnisforskot.
 • Vera í forystuhlutverki í stuðningi og uppbyggingu skapandi atvinnugreina.

Impra á Nýsköpunarmiðstöð Íslands er miðstöð upplýsinga og leiðsagnar fyrir frumkvöðla og lítil fyrirtæki.

ATH. FRÆÐSLUMIÐSTÖÐ IÐNGREINA

 

SÍMENNTUNARSTÖÐVAR

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum,

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi

Fræðslumiðstöð Vestfjarða,

 Farskólinn – miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra,

 Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar,

Þekkingarsetur Þingeyinga,

Austurbrú

Fræðslunet Suðurlands,

 Viska – fræðslu- og símenntunarmiðstöð Vestmannaeyja

 Mímir – símenntun í Reykjavík 

Fjölmennt – símenntunar og þekkingarmiðstöð í Reykjavík, á Akureyri og á Selfossi (Sinnir námskeiðahaldi fyrir fatlað fólk og veitir ráðgjöf til náms við aðrar menntastofnanir)

 ATH. FULLORÐINSFRÆÐSLA Á VEGUM VINNUVEITENDA

 • Endurmenntun innan fyrirtækja.
 • Starfsmannafræðsla innan Landspítala Háskólasjúkrahúss s.s kennsla á tölvukerfi sjúkrahússins, nýliðafræðsla.Líkamsbeitingarnámskeið og fræðsla um starfsstellingar.
 • Flugfélög landsins reka öfluga símenntunarstarfsemi fyrir sitt starfsfólk sem starfa um borð í flugvélum. Þar er farið eftir alþjóðkegum reglum um símenntun/ævimenntun flugmanna sem og flugliða.

ATH. FULLORÐINSFRÆÐSLA Á VEGUM STOFNANA

 • Þjóðkirkjan heldur námskeið fyrir hjón, fræðir um sorg, heldur námskeið fyrir mæður og fleira.
 • Bankar um fjármál og bókhald.
 • Heilsugæslur víða um land, t.d. námskeið um ungbarnavernd, getnaðarvarnir og kynfræðsla

ATH. FULLORÐINSFRÆÐSLA Á VEGUM EINKAAÐILA

ATH. FULLORÐINSFRÆÐSLA Á VEGUM FRJÁLSRA FÉLAGASAMTAKA

 • Rauði Kross Íslands. Sjálfboðaliðastarf á ýmsum sviðum.
 • SÁÁ. Námskeið í tengslum við áfengissýki.
 • Hjartavernd
 • Geðhjálp

STARFSENDURHÆFING

Fjölmargar stofnanir  og félagasamtök sjá um að endurhæfa fólk eftir veikindi eða slys en þeirra á meðal má nefna:

 • Fjölmennt
 • Hringsjá
 • Hugarafl
 • Starfsendurhæfing Austurlands
 • Starfsendurhæfing Hafnarfjarðar
 • Starfsendurhæfing Norðurlands
 • Virk
 • Reykjalundur

NÁMSMÖGULEIKAR Á NETINU OG Í GEGNUM NETIÐ

Með tilkomu netsins,  veraldarvefsins og hundruða kennsluforrita hefur opnast nýr heimur í sjálfslærdómi og fjarkennslu. Hægt er að halda námskeið og ráðstefnur landshorna og heimshorna á milli án nokkurra vandkvæða.

 

Sjá einnig

Category:

Undirsíður

 

One thought on “Símenntunargeirinn”

 1. … HVAÐ erum við að gera hér???
  Það getur e.t.v. verið erfitt að vinna svona, fikta í annarra manna vinnu o.s.frv. en hugsið þetta svona:
  1) Þú þarft á þessu námskeiði, að skapa þér yfirlit yfir það hvar fullorðnir læra á Íslandi. Hvað er betra en samvinnuverkefni þar sem þið vinnið saman að því að safna saman öllu sem þið finnið?
  2) Markmiðið er líka að þú æfist í því að skrifa texta MEÐ öðrum… eins og í Wiki. ==> þess vegna: Ekki hika við að breyta einhverju hér, það er alltaf hægt að laga það ef þú gerir eitthvað bull.
  3) “já en… hvað ER þetta sem við erum að gera?”
  SVAR: Ímyndaðu þér að þið séuð að útbúa endanlegt yfirlit: Staðan í dag: Allir þeir staðir sem þið vitið um þar sem fullorðnir taka þátt í einhverskonar skipulögðu námi. Skýrsla með slóðum í vefsíður viðkomandi fræðsluaðila eða sjóða sem greiða fyrir fræðsluna.
  4) þetta er hluti af þeim hluta vinnunnar sem heitir “Þátttaka” þar er málið að sýna frumkvæði, vera gjafmildur og koma sér út úr skelinni, prófa og þora! Þetta er æfing fyrir fólk sem ætlar að verða leiðtogar á sviði fræðslumála fyrir fullorðna!
  Gangi ykkur vel

Comments are closed.